0533 682 58 07
+90 (252) 316 90 90

Resmi Evrak Basımı

Resmi Evrak Basımı

Resmi evrak basımı için gerekli evraklar:

  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Oda Sicil Kaydı Fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • İmza Sirküleri

Fatura

Satan firma tarafından, alan firma adına düzenlenmiş bir belge olan faturanın üzerinde satılan bir malın cinsi, miktarı, fiyatı ve toplam tutarı ile KDV oranı belirtilir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekmektedir. Şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.

Sevk İrsaliyesi

Herhangi bir malın bir yerden başka bir yere sevki sırasında fatura olsun ya da olmasın bulundurulması zorunlu bir belgedir. Satıcı sattığı malın sevkini  gerçekleştirmesi halinde mala ait sevk irsaliyesini yanında bulundurmak zorundadır. Sevk irsaliyesi en az 1 asıl 2 nüshadan oluşur, isteğe bağlı olarak nüsha sayısı artırılabilir. Bodrum’da sevk irsaliyesi basımı için şirketimize başvuran kurumların, diğer resmi evrak basımlarında olduğu gibi bazı resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekirken şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.

Adisyon

Adisyon, hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane işletmeleri, adisyon düzenlemek ve kullanmak zorundadır. Bodrum’da adisyon basımı için şirketimize başvuran kurumların, diğer resmi evrak basımlarında olduğu gibi bazı resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekirken şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.

Günlük Müşteri Listesi

Günlük müşteri listeleri, otel, motel, pansiyon vb. konaklama yerlerince tutulan, adalar, bölmeler ve yatak durumu planlı olarak gösteren bir belgedir. Müteselsil seri ve sıra numaraları taşır. Bodrum’da günlük müşteri listesi basımı için şirketimize başvuran kurumların, diğer resmi evrak basımlarında olduğu gibi bazı resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekirken şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.

Gider Pusulası

Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir. Bodrum’da gider pusulası basımı için şirketimize başvuran kurumların, diğer resmi evrak basımlarında olduğu gibi bazı resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekirken şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.

Müstahsil Makbuzu

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir. Çiftçiye imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise çiftçide kalır. Bodrum’da müstahsil makbuzu basımı için şirketimize başvuran kurumların, diğer resmi evrak basımlarında olduğu gibi bazı resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekirken şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.

Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği bir belgedir. Mesleki faaliyet karşılığında ücretin tahsil edildiğini gösterir. Makbuz; makbuzu verenin soyadı, adı veya unvanını, adresi, vergi dairesi ve hesap numarasını, müşterinin soyadı, adı veya unvanı ve adresini, alınan paranın miktarını, paranın alındığı tarihi, KDV tutarı ve gelir vergisi tutarını içerir. 
Bodrum’da serbest meslek makbuzu basımı için şirketimize başvuran kurumların, diğer resmi evrak basımlarında olduğu gibi bazı resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekirken şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.

Reçete

Reçete, hekim tarafından ilaçla ilgili bilgi ve talimatların üzerine yazılan, eczacının da bu doğrultuda ilacı hastaya sunmasına yardımcı olan belgedir. Bir reçetede; reçete ibaresi,
düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, maliye mührü, reçeteyi düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, hekimin adı ve soyadı, iş adresi, vergi dairesi ve sicil (hesap) numarası, hastanın adı ve soyadı, kaşe ve imza bulunmalıdır. Bodrum’da resmi reçete basımı için şirketimize başvuran kurumların, diğer resmi evrak basımlarında olduğu gibi bazı resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekirken şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.

Yolcu Listesi

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işletmeler, yaptıkları her sefer için yolcu isimleri ve alınan ücretleri gösteren yolcu listesini düzenlemek zorundadır. Düzenlenen bu belgeye yolcu listesi denir. Yolcu Listesi’nde taşıma işletmesinin unvanı, adı, soyadı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası, belgenin seri ve sıra numarası, sefer yapılan günün tarihi, hareket saati, araç plaka numarası, gidilecek yer ve maliye bakanlığının logosu yer alır. Yolcu listesinin alt bölümünde ise; yolcuların koltukları ve ücretleri, yolcu listesini düzenleyen görevlinin adı ve imzası yer alır. Bodrum’da yolcu listesi basımı için şirketimize başvuran kurumların, diğer resmi evrak basımlarında olduğu gibi bazı resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekirken şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.

Yolcu Bileti

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işletmeler, yaptıkları her sefer için yolcu isimleri ve ödedikleri ücretleri gösteren listeyi düzenlemek zorundadır. Bu belgeye yolcu listesi denir. Bodrum’da yolcu bileti basımı için şirketimize başvuran kurumların, diğer resmi evrak basımlarında olduğu gibi bazı resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekirken şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.

Perakende Satış Fişi

Perakende satış fişi, perakende satış yapan işletmelerin elektrik kesintisi ya da yazarkasanın arızalanması gibi durumlarda yazarkasa fişi yerine düzenlenen bir belgedir. 
Bodrum’da perakende satış fişi basımı için şirketimize başvuran kurumların, diğer resmi evrak basımlarında olduğu gibi bazı resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekirken şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.

Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi

Perakende satış fişleri dip koçanlı olarak kullanılabilir. Koçanda kalan kısım işletme sahibi için kayıtlarda kullanılmak üzere saklanır. Dip koçanlı perakende satış fişini kullananlar belgeyi bir kopya hazırlayıp kullanırlar. Bodrum’da dip koçanlı perakende satış fişi basımı için şirketimize başvuran kurumların, diğer resmi evrak basımlarında olduğu gibi bazı resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekirken şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.

Taşıma İrsaliyesi

Araç sahibi tarafından, bir ücret karşılığında yük (eşya, mal) taşıyan gerçek veya tüzel kişi olan nakliyecilerin taşıdıkları eşya için düzenledikleri bir belgedir. Bodrum’da taşıma irsaliyesi basımı için şirketimize başvuran kurumların, diğer resmi evrak basımlarında olduğu gibi bazı resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekirken şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.

Ambar Tesellüm Fişi

Nakliyat ambarları, daha sonra nakledilmek üzere ambara teslim edilen mallar için ambar tesellüm fişi düzenlemek zorundadırlar. Malı taşıttıran ve malı taşıyan aracın sürücüsü de bu belgeyi almak mecburiyetindedir. Bodrum’da ambar tesellüm fişi basımı için şirketimize başvuran kurumların, diğer resmi evrak basımlarında olduğu gibi bazı resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekirken şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.

Döviz Alım / Satım Belgesi

Yetkili  müesseseler  döviz  alış  ve  satışlarında  Vergi  Usul  Kanunu  uyarınca belirlenen bilgileri taşıyan döviz alım ve satım belgelerini düzenlemek ve kullanmak zorundadır. Düzenlenecek  döviz  alam  ve  döviz  satım  belgelerinde, T.C.  Merkez  bankasınca yayımlanan genelgelere göre bulunması zorunluluğu getirilen bilgilere ilave olarak, belgeyi düzenleyen yetkili müessesenin iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının da bulunması zorunludur. Döviz alım  ve  satım belgeleri en  az  iki  örnek  olarak düzenlenecektir.  Bu belgelerin ikiden fazla örnek olarak düzenlenmesi halinde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirlenecektir. Bodrum’da döviz alım / satım belgesi basımı için şirketimize başvuran kurumların, diğer resmi evrak basımlarında olduğu gibi bazı resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekirken şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.

Dip Koçanlı Giriş Bileti

Konser, tiyatro, sinema, fuar, festival, sergi ve gösteri gibi etkinliklere girişlerde, bazı müze ve ören yeri gibi ziyaretlerde dip koçanlı giriş biletleri kullanılmaktadır. Vergi Usul Kanunu’na uygun dip koçanlı giriş biletlerinin Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerince tespit edilen asgari bilgileri taşıması ve 8 x 17 cm. ebadında anlaşmalı matbaalara bastırılması, ayrıca her iki parçada da yukarıda bahsedilen bilgiler ile bedellerin matbaa baskılı olması ve bakanlığa ait özel işaretin bulunması şarttır. Bodrum’da dip koçanlı giriş bileti basımı için şirketimize başvuran kurumların, diğer resmi evrak basımlarında olduğu gibi bazı resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir. Limited, anonim ve komandit şirketlerin fatura basımı için şirketimize başvurduklarında; imza sirküleri, kimlik fotokopileri ve şirketin sermayesi (mersis) no’sunu da sunmaları gerekirken şahıs şirketlerinin fatura basımları için vergi levhası fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi imza beyannamesi sunmaları yeterli olmaktadır.